Diensten

De diensten die IT-Brokers levert

DETACHERING

Detacheren behelst het verhuren van interim personeel. In de basis zal dit gebeuren met “eigen personeel”. Die moet dan wel beschikbaar zijn. Is dat niet het geval zal worden gezocht in het uitgebreide netwerk van zzp’ers. Parallel wordt ook gezocht in bestanden waarin werkzoekenden zijn opgeslagen die staan ingeschreven bij of via het UWV. Als voorgaande zoekactiviteiten geen succes heeft wordt er gezocht bij een collega ICT toeleverancier en zal er sprake zijn van een doorleen constructie Vaak gebeurt dit op basis van overeenkomsten (Mantel- en Deelcontract).

Een ICT toeleverancier heeft eigen personeel in dienst of huurt deze in van een collega toeleverancier. Omdat de ICT toeleverancier de opdrachtnemer is, loopt de ICT toeleverancier in gevallen van eigen personeel de werkgeversrisico’s bij ziekte (doorbetaling van het loon) en bij ontslag (ontslagvergoeding), de eindklant niet. Detachering is één van de veilige opties voor het inlenen van interim personeel.


CONTRACT-TO-PERMANENT

Contract-to-Permanent, oftewel een DetaVast-constructie is een detacheringsopdracht met overname, is een inmiddels al bekende vorm van detacheren waarbij het traditionele detacheren wordt gecombineerd met werving en selectie. Een opdrachtgever of inlener sluit een detaVast contract af waarbij de ingehuurde medewerker al van begin af aan de arbeidscondities van de opdrachtgever kent als ware hij direct in dienst is van de opdrachtgever. Verder is in het detaVast contract vastgelegd dat de medewerker na de periode van detachering in dienst zal treden van de opdrachtgever.


WERVING EN SELECTIE

Werving en selectie verwijst naar het proces van aantrekken en selecteren van geschikte kandidaten in opdracht van een opdrachtgever voor een (vaste) baan of tijdelijk werk.